• Podstawy prawne

  • Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2163)

  Artur Daszuta

  • Licencja nr 0001638
  • Wpis do rejestru ewidencji działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych MSWiA nr RD-205/2015
  • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawodowej nr 1022436059

  Jacek Borowski

  • Licencja nr 0001682
  • Wpis do rejestru ewidencji działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych MSWiA nr RD-23/2019

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close